Dobbelschatklas

Vanaf 01-09-2013 is er op de Dobbelsteen een spraak-/taalklas genaamd de Dobbelschatklas. Onze missie is om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften passend (aangepast) onderwijs te bieden in hun eigen woonomgeving. Voorwaarde is wel dat zij een indicatie hebben of in het traject voor een indicatie zitten. De mogelijkheid bestaat om kinderen ter observatie te plaatsen in de Dobbelschatklas als nog niet helemaal duidelijk is waar de problematiek zit.

 

Binnen de Dobbelschatklas werken de kinderen aan dezelfde taken als in de klas, maar worden deze taken op een manier aangeboden die past bij de kinderen, bijv. d.m.v. Methodiek van Verhallen & Verhallen (aanpak bij woordenschat), woordweb, modelling en visualisatie ter ondersteuning. Verder wordt er ook gewerkt aan de zelfstandigheid en de taakaanpak. M.b.v. van duidelijk gevisualiseerde stappen wordt dit bij de kinderen aangeleerd. Hierbij gaat het om duidelijkheid, structuur en rust. Onze visualisatie gebeurt veelal door gebruik te maken van duidelijke pictogrammen (vaak zwart/wit, om zoveel mogelijk rust te bieden). Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de sociale interactie tussen kinderen onderling en tussen de kinderen en volwassenen. Met name kinderen met spraak-/taalproblemen vinden dit lastig, omdat zij vaak moeilijk verstaanbaar zijn.

 

Binnen de Dobbelschatklas kunnen ook kinderen begeleid worden die een andere indicatie dan cluster 2 (spraak-/taalproblemen) hebben, bijv. kinderen met een cluster 3-4 of SBO indicatie. De Dobbelschatklas is er momenteel twee dagdelen in de week, namelijk op maandag en vrijdag. De kinderen worden deze dagdelen begeleid door een specialist van Auris, cluster 2. Daarnaast worden de leerkrachten en deze leerlingen nog extra ondersteund door de Ambulant Dienstverlener van cluster 2.