Welkom

Onze school is een openbare school en staat in Hoogerheide, een prachtig dorp op de Brabantse Wal. Zo'n 240 leerlingen bezoeken dagelijks onze school, die onderdeel uitmaakt van brede school "De Boemerang". Op obs de Dobbelsteen werkt een jong, enthousiast team dat onderwijskundige ontwikkelingen kritisch bekijkt en graag het onderwijs zo inricht dat kinderen zich zoveel mogelijk op eigen niveau en tempo kunnen ontwikkelen. Elk kind is immers uniek en heeft eigen mogelijkheden en talenten. De leeromgeving, de organisatie van het onderwijs en de inzet van het team zien we als onze 'middelen' om kinderen het maximaal mogelijke aan kennis en vaardigheden te leren.  

 

Een positief schoolklimaat waarin kinderen zich veilig voelen en gewaardeerd, is voor ons een voorwaarde om tot leren en ontwikkelen te komen. We hebben een Protocol Pedagogisch Klimaat ontwikkeld, maken gebruik van de Kanjertraining en hechten veel belang aan samen spelen, samen werken en samen leren. De basis van de contacten met onze ouders zijn openheid, vertrouwen en wederzijds respect. Van daaruit wordt met ouders gesproken over de ontwikkeling van hun kind.

 

Met vriendelijke groeten namens het team van obs de Dobbelsteen,

 

Rob Jiskoot

directeur