Praktische informatie

Schooltijden

Voor alle groepen gelden dezelfde schooltijden, met uitzondering van de vrijdagmiddag, de onderbouwgroepen (groep 1 t/m 4) zijn dan vrij.

Maandag 8.45u - 12.00u 13.00u - 15.15u                                                                    
Dinsdag 8.45u - 12.00u 13.00u - 15.15u
Woensdag 8.45u - 12.30u
Donderdag 8.45u - 12.00u 13.00u - 15.15u
Vrijdag 8.45u - 12.00u 13.00u - 15.15u (groepen 5 t/m 8)

 

Onze school begint om 8.45u en vanaf 8.30u is uw kind van harte welkom. In de groepen 1 en 2 mag u als ouder met uw kind mee naar de klas. In de middag openen wij onze deur om 12.50u, zodat we om 13.00 uur kunnen beginnen met onze lessen.

 

De leerkrachten zijn bereikbaar vanaf 8.00u tot 16.30u en op woensdag tot 14.30u. Zij hebben hun pauze van 12.15u-12.45u.

Tussenschoolse opvang (TSO)

Obs de Dobbelsteen werkt voor de tussenschoolse opvang samen met (K)eet en Zo, onderdeel van Kinderopvang Zuidwesthoek. Voor meer informatie kunt terecht op http://www.kinderopvangzwh.nl/

Vakantierooster  2017-2018  

Studiedag,

alle leerlingen vrij

    Gymtijden  
Herfstvakantie 2017 16-10-2017 t/m 20-10-2017   Maandag 02-10-2016   Maandagochtend: groepen 1/2
Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018   Vrijdag 30-03-2017   Maandagmiddag: sportclinics
Voorjaarsvakantie 2018 12-02-2018 t/m 16-02-2018   Vrijdag 08-07-2017   volgens wisselend rooster, zie kalender
Tweede Paasdag 02-04-2018         Dinsdagmiddag: groepen 3 en 4
Meivakantie 23-04-2018 t/m 04-05-2018         Woensdag: groepen 6 en 7/8
Hemelvaart 10-05-2018 en 11-05-2018         Vrijdagochtend: groepen 5/6, 7 en 8
Tweede Pinksterdag 21-05-2018            
Zomervakantie 09-07-2018 t/m 17-08-2018