Praktische informatie

Schooltijden

Voor alle groepen gelden dezelfde schooltijden, met uitzondering van de vrijdagmiddag, de onderbouwgroepen (groep 1 t/m 4) zijn dan vrij.

Maandag 8.45u - 12.00u 13.00u - 15.15u                                                                    
Dinsdag 8.45u - 12.00u 13.00u - 15.15u
Woensdag 8.45u - 12.30u
Donderdag 8.45u - 12.00u 13.00u - 15.15u
Vrijdag 8.45u - 12.00u 13.00u - 15.15u (groepen 5 t/m 8)

 

Onze school begint om 8.45u en vanaf 8.30u is uw kind van harte welkom tijdens de inloop. In de groepen 1 en 2 mag u als ouder met uw kind mee naar de klas. In de middag openen wij onze deur om 12.50u, zodat we om 13.00 uur kunnen beginnen met onze lessen.

 

De leerkrachten zijn bereikbaar vanaf 8.00u tot 16.30u en op woensdag tot 14.30u. Zij hebben hun pauze van 12.15u-12.45u.

 

NB. Op dit moment loopt er een tevredenheidsonderzoek over het continurooster, wat tijdens de coronacrisis ingezet is om de haal- en brengbewegingen zoveel mogelijk te beperken.