Weerbaarheidstraining

Weerbaar maken voor de grote stap richting het middelbaar onderwijs

 Start Weerbaarheidstraining voor Groepen 7 en 8

Dit jaar zijn de leerlingen van OBS De Dobbelsteen gestart met een reeks van tien weerbaarheidslessen gegeven door bureau cement. Tijdens deze lessen zullen de kinderen diverse vaardigheden leren om zowel fysiek als mentaal sterker te worden. Er staat bijvoorbeeld fysieke weerbaarheid op het programma, waarbij de leerlingen aan de slag gaan met boks lessen en zelfverdediging. Ze leren incasseren, voor zichzelf opkomen, rekening houden met anderen, hun plek kennen, zelfvertrouwen opbouwen en hun eigen mogelijkheden kennen.

In de andere lessen komen nog veel meer onderwerpen aan bod, zoals het belang van gezondheid en de voordelen daarvan. De mentale weerbaarheid wordt vergroot door de kinderen zichzelf beter te leren kennen in termen van normen en waarden, identiteit, grenzen aanvoelen en verleggen, en emotie regulatie. Wie ben je echt en waar sta je voor? Deze onderwerpen worden ook in de online omgeving behandeld.

 

Bij sommige lessen mogen de leerlingen een telefoon mee naar school nemen. Het preventieve element is hierin heel belangrijk. .Het is essentieel dat we onze leerlingen bewust maken van zowel de voordelen als de gevaren van mobiele telefoons. Door hen te informeren over onderwerpen zoals online privacy, cyberpesten, en verslaving aan sociale media, kunnen we hen beter voorbereiden op de uitdagingen die deze technologie met zich meebrengt.

Daarnaast gaan de kinderen aan de slag met burgerschap en leefbaarheid. Ze leren welke rol zij in de maatschappij hebben en daarbij worden ook senioren uit de omgeving betrokken. Verder leren de leerlingen wat te doen in lastige situaties, zoals een ongeval of ongeluk onderweg naar school, en waar ze terecht kunnen als ze zich onveilig voelen.

Dit alles is van groot belang omdat de overstap van basisschool naar middelbaar onderwijs een grote stap is. Verder reizen, een nieuwe en onbekende omgeving, het wegvallen van de vertrouwde basisschoolomgeving, diverse risico's en meer invloeden van buitenaf zijn allemaal uitdagingen die de leerlingen te wachten staan. Sterk in je schoenen staan, eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen worden dus erg belangrijk.

Het idee voor deze weerbaarheidstraining kwam aan het begin van het schooljaar naar voren toen een van de ouders uit groep 8 voorstelde dat het goed zou zijn voor de leerlingen om weerbaarheidslessen te krijgen, vooral gezien het feit dat ze binnenkort een behoorlijke afstand moeten fietsen naar het voortgezet onderwijs. De groep 8-leerkracht en de directie namen het initiatief en legde vervolgens samen met bureau cement contact met de gemeente, vertegenwoordigd door Lars van Beek en Gillian Wijngaards. De heren reageerden enthousiast op het programma, en zo kwam de pilot weerbaarheidstraining tot stand.

Dankzij de goede samenwerking tussen de gemeente, de school en Bureau Cement, kunnen we nu een waardevol weerbaarheidsprogramma neerzetten voor de leerlingen van groep 7 en 8 van OBS De Dobbelsteen.

 

 


Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

Impressions