Event Headline

Welbevinden, het klinkt als een term die rechtstreeks uit een sprookje komt, maar op OBS De Dobbelsteen is het een serieuze zaak. Welbevinden, ofwel het gevoel van welzijn en tevredenheid, is een fundamenteel aspect van het onderwijs op onze school.

Hier zijn een paar redenen waarom welbevinden zo belangrijk is voor ons op OBS De Dobbelsteen:

 Optimale leeromgeving: Wanneer leerlingen zich goed voelen, zijn ze beter in staat om te leren. Een omgeving waarin ze zich veilig, geliefd en gewaardeerd voelen, stimuleert niet alleen hun emotionele groei, maar ook hun cognitieve ontwikkeling. Op De Dobbelsteen streven we ernaar om een sfeer te creëren waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt, zodat leerlingen zich kunnen concentreren op hun leerproces zonder afleiding door negatieve emoties.

Sociale vaardigheden: Welbevinden bevordert gezonde relaties tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten. Wanneer kinderen zich goed voelen over zichzelf, zijn ze beter in staat om empathie te tonen, samen te werken en conflicten op te lossen. Deze sociale vaardigheden zijn van onschatbare waarde, niet alleen tijdens de schooljaren, maar ook in hun latere leven. 

Veiligheid en inclusiviteit: Welbevinden is nauw verbonden met een gevoel van veiligheid en inclusiviteit. Op De Dobbelsteen zorgen we ervoor dat onze leerlingen zich veilig voelen om zichzelf te zijn, ongeacht hun achtergrond, interesses of capaciteiten. Door een cultuur van respect en acceptatie te bevorderen, creëren we een omgeving waarin iedereen kan gedijen.

Welzijn voorop: Op OBS De Dobbelsteen geloven we dat het welzijn van onze leerlingen voorop staat. Door aandacht te besteden aan hun emotionele en mentale gezondheid, investeren we in hun algehele welzijn op de lange termijn. Door middel van programma's en activiteiten die het welbevinden bevorderen, streven we ernaar om onze leerlingen te helpen uitgroeien tot zelfverzekerde, veerkrachtige individuen.

 

Kortom, welbevinden staat centraal op OBS De Dobbelsteen omdat we geloven dat het de sleutel is tot een succesvolle en vervullende leerervaring. Door te investeren in het welzijn van onze leerlingen leggen we een stevig fundament voor hun toekomstige groei en succes.