Team

In schooljaar 2022-2023 heeft onze school 10 groepen. Deze groepen en functies zijn als volgt ingedeeld

 

Directeur : Rob Jiskoot

 

Intern begeleider / Coördinator Passend Onderwijs : juf Vera en juf Liesbeth

Onderbouwcoördinator : juf Augy

Bovenbouwcoördinator : juf Christa

Onderwijsassistenten: juf Wilma en juf Willeke

 

Vertrouwenspersonen : meneer Pepijn en juf Lian

Anti-Pestcoördinatoren :  juf Lian

Kanjercoördinator: meneer Pepijn en juf Vera

 

ICT-coördinatoren : Juf Christa en juf Stephanie

Taalcoördinator: juf Christa
Rekencoördinator: juf Liesbeth

 

Conciërge : meneer Henk

Hulpconcierge : meneer Frans

 

Groep 12a: juf Lottie 

Groep 12b: juf  Augy

Groep 2c: juf Stephanie en juf Anouck

Groep 3a  : juf Lian

Groep 4a  : juf Christa en meneer Arjo

Groep 5a  : juf Laura

Groep 6a  : Juf Monique en Juf Melissa

Groep 6b7a  : juf Gerinda 

Groep 78b: meneer Pepijn en juf Liesbeth 

Groep 8a  : Juf Annelies en juf Anouk