Team

In schooljaar 2021-2022 heeft onze school 11 groepen. Deze groepen en functies zijn als volgt ingedeeld

 

Directeur : Hanneke Meulblok

 

Intern begeleider / Coördinator Passend Onderwijs : juf Vera en juf Liesbeth

Onderbouwcoördinator : juf Augy

Bovenbouwcoördinator : juf Christa

Onderwijsassistenten: juf Wilma

 

Vertrouwenspersonen : meneer Pepijn en juf Lian

Anti-Pestcoördinatoren : meneer Rob en juf Lian

Kanjercoördinator: meneer Rob

 

ICT-coördinatoren : meneer Sander en meneer Rob

Taalcoördinator: juf Christa

 

Conciërge : meneer Henk

Hulpconcierge : meneer Frans

 

Groep 12a: juf Lottie 

Groep 12b: juf  Augy

Groep 12c: juf Stephanie en juf Anouck

Groep 3a  : juf Lian

Groep 4a  : juf Christa en juf Stephanie

Groep 5a  : juf Laura

Groep 56b: meneer Rob en meneer Arjo

Groep 6a  : meneer Sander

Groep 7a  : juf Gerinda 

Groep 78b: juf Annelies en meneer Jiry 

Groep 8a  : meneer Pepijn en meneer Arjo