De oudervereniging (OV)

 

De oudervereniging (OV) van obs De Dobbelsteen bestaat uit een groep enthousiaste, betrokken ouders. De oudervereniging is een onafhankelijke vereniging en heeft als doel om door samenwerking de visie van obs De Dobbelsteen te ondersteunen.
Dit doet de oudervereniging door:

 

  • het verstrekken van informatie aan de ouders;
  • het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders en de school;
  • het organiseren van activiteiten zoals evenementen voor en door de leerlingen;
  • een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school;
  • het bevorderen van het openbare karakter van de school;
  • de Medezeggenschapsraad van de school van advies te dienen;
  • de ouders als groep te vertegenwoordigen bij de schooldirectie.

Samen met het team van de school organiseert de oudervereniging ieder jaar verschillende activiteiten, waaronder Sinterklaas, Kerst, carnaval en een schoolreis of schoolfeest. De oudervereniging ontvangt voor het organiseren van deze activiteiten geen subsidie of andere inkomsten. De inkomsten van de oudervereniging bestaan primair uit de vrijwillige ouderbijdrage.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering besproken en na instemming van de aanwezigen vastgesteld. In schooljaar 2018-2019 bedroeg de vrijwillige ouderbijdrage €26 per kind.

 

De oudervereniging zoekt ieder jaar nieuwe vrijwilligers om de diverse activiteiten van A tot Z te organiseren. Als u interesse heeft om de oudervereniging te komen versterken, dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar onderstaand
e-mailadres.

 

De contactgegevens van de oudervereniging:

 

Oudervereniging obs De Dobbelsteen

Philomenahof 29
4631NM Hoogerheide

 

E-mail: ov-obsdedobbelsteen@stichtingsom.com

IBAN rek.nr: NL97INGB0001056156

Inschrijfnummer KvK: 20121968