Oudervereniging (OV)

De oudervereniging (OV) van obs de Dobbelsteen bestaat uit een groep enthousiaste, betrokken ouders. De oudervereniging is een onafhankelijke vereniging en heeft als doel om door samenwerking de visie van obs de Dobbelsteen te ondersteunen. Dit doet de oudervereniging door:

  • het verstrekken van informatie aan de ouders;
  • het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders en de school;
  • het ondersteunen bij het organiseren van activiteiten zoals evenementen voor en door de leerlingen;
  • een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school;
  • het bevorderen van het openbare karakter van de school;
  • de medezeggenschapsraad van de school van advies te dienen;
  • de ouders als groep te vertegenwoordigen bij de schooldirectie.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

In Nederland bekostigt de overheid het onderwijs, hierdoor kunnen alle kinderen gratis naar school. Toch vragen wij aan u als ouder of verzorger een vrijwillige financiële bijdrage voor activiteiten die niet uit het reguliere budget worden bekos­tigd. Hierbij kunt u denken aan de schoolreis, een sint- of kerstviering, een sportactiviteit, schoolkamp e.d. De Oudervereniging kan u een volledig overzicht geven aan welke activiteiten zijn uw bijdrage uitgeven.  

 

In het kader van kansengelijkheid willen we u er op wijzen dat we geen enkele leerling uitsluiten van deelname aan één of meerdere activiteiten als u niet deze vrijwillige ouderbijdrage betaalt. Indien meerdere ouders of verzorgers deze vrijwillige bijdrage niet betalen, kan dit wel gevolgen hebben voor het aanbod en doorgang vinden van de activiteiten. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd.  

 

Samen met het team van de school organiseert de oudervereniging ieder jaar verschillende activiteiten, waaronder Sinterklaas, Kerst, carnaval en een schoolreis of schoolfeest. De oudervereniging ontvangt voor het organiseren van deze activiteiten geen subsidie of andere inkomsten. De inkomsten van de oudervereniging bestaan primair uit de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering besproken en na instemming van de aanwezigen vastgesteld. In schooljaar 2021-2022 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage €26,00 per kind.

 

De oudervereniging zoekt ieder jaar nieuwe vrijwilligers om de diverse activiteiten te organiseren. Als u interesse heeft om de oudervereniging te komen versterken, dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar onderstaand e-mailadres.

 

De contactgegevens van de oudervereniging:

E-mail: ov-obsdedobbelsteen@stichtingsom.com

 

IBAN rek.nr: NL97INGB0001056156

Inschrijfnummer KvK: 20121968